Kategóriák

ÁSZF

Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek (ÁSZF)

(hatályos: 2014. június 13. napjától)

 

Kérjük figyelmesen olvassa el, amennyiben felhasználója kíván lenni web áruházunknak és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyet ért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

A honlap üzemeltetésére és a szolgáltatásokra vonatkozó főbb jogszabályok:

-Az „új” Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény),

- A vállalkozók és a fogyasztók közötti elektronikus szerződésekről 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet,

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

- A 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

- 2008. évi XLVII. törvény – A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

- A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

 

A weboldalt bárki, térítésmentesen és kifejezett regisztrációs kötelezettség nélkül látogathatja.

A regisztrálás feltétele: természetes személy esetén 18. életévet betöltött cselekvőképes magyar állampolgárság, jogi szervezeteknél a magyar bírósági, állami nyilvántartásba történő bejegyzés.

 

1. Az ÁSZF hatálya, alapelvek

1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.szerszamweb.hu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló tájékoztatásra és szerződéskötésre vonatkozó kölcsönös, kétoldalú szabályokat tartalmazza.

A www.szerszamweb.hu domain név alatt működő honlap Üzemeltetője:

Név:                                                 Tátusné Szántó Ildikó E.V.             

Székhely:                                         5420 Túrkeve, Május 1. út 29.

Elérhetőség:                                              (+36) 20 567-2663

E-mail:                                             tatusneszanto@freemail.hu

Cég képviselője:                               Tátusné Szántó Ildikó

Nyilvántartásba vevő:                      Túrkeve Önkármányzat

Nyilvántartási szám:                        14838678

Adószám:                                         78005707-2-36

Bankszámlaszám:                                      11745107-20008237

Ügyfélszolgálat/panaszkezelés elérhetőségei:      (+36) 20 567-2663

Szerződés nyelve:                             magyar

 

A www.szerszamweb.hu domain név alatt működő honlap Szolgáltatója:

Név:                                                 Puma Bridge Betéti Társaság          

Székhely:                                         1162 Budapest, Budapesti út 116.

Telephely, Üzlet:                              2141 Csömör, Major út 19.

Központi elérhetőség:                      (+36) 28 446-888, (+36) 28 816-848,

Központi e-mail:                              info@pumatools.hu

Cég képviselője:                               Lévai Áron

Nyilvántartó Cégbíróság:                 Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Cégjegyzékszám:                              01-06-017003

Adószám:                                         28134262-2-42

Bankszámlaszám:                                      11716008-20080808

Ügyfélszolgálat/panaszkezelés elérhetőségei:      (+36) 28 446-888,

(+36) 28 816-848

Szerződés nyelve:                             magyar

 

Jelen ÁSZF az Üzemeltető és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő elektronikus kereskedelmi szerződés olyan általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelyeket mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó a termékek adásvételével, szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el.

 1.2. A Szolgáltató bármikor, előzetes elektronikus vagy postai értesítés és a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a fenti honlapon (a továbbiakban: honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erejű. A Szolgáltató Köteles a honlapon jelezni az ÁSZF megváltozásának tényét.  Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás ÁSZF módosítás utáni igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

1.3. A Szolgáltató és Üzemeltető által a honlapon közzétett mindennemű tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató és az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató és Üzemeltető termékeinek leírásáért, műszaki paramétereiért a termék gyártója felel a rá vonatkozó szabályok szerint.

1.4. A Szolgáltató és Üzemeltető nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

 

2. Termékkategóriák

Az Üzemeltető a honlapján az alábbi kategóriákban teszi lehetővé az adásvételt a Felhasználók részére:

- Kéziszerszám

- Műhelyfelszerelés, berendezés

- Autóipari, járműipari szerszámok, célszerszámok

- Munkavédelmi eszközök,  felszerelések

- Levegős szerszámok, gépek

- Elektromos szerszámok, gépek

- Csomagoló anyag, fólia termékek

3. Regisztráció, megrendelés

3.1. A vásárlás kizárólag a web áruházban történt regisztrációval lehetséges, amelyet technikailag a Felhasználó végez el, személyes adatait megadva.

Felhasználó felel az általa megadott adatok valóság tartalmáért, az Üzemeltető pedig biztosítja az adattévesztés, elírás, elütés, téves értelmezés miatti adatok helyesbítésének technikai lehetőségét a regisztrációt elvégző szoftverén belül, illetve külön kérelemre is. Felhasználó a bejelentkezést követően a Saját adatlap menüpont alatt maga is hozzáférhet, módosíthat az adatain bármikor. Felhasználó adathelyesbítési kérelmet személyesen és postai úton is benyújthat, a személyes beazonosíthatóság feltételének megfelelve.

Regisztráció nélküli, illetve telefonon történt megrendelést az Üzemeltető és Szolgáltató nem fogad el.

Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

 

3.2. Az Üzemeltető jelen szabályozás keretén belül és a honlapon megtalálható információk alapján a szerződéskötés előtt tájékoztatja a Felhasználót a következőkről:

- a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről (termékleírások, megrendelés menete, fizetés, szállítás)

-termék nettó, bruttó ára, járulékos költségek, postaköltségek, szállítási költségek, egyéb díjak,

- a Szolgáltató és Üzemeltető ajánlati kötöttségének idejéről és feltételeiről,

- azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják,

- arról, hogy a szerződés az ÁSZF alkalmazásával, a megrendeléssel és a megrendelés elfogadásával írásbeli szerződésnek minősül, s ezen elektronikus iratokat az Üzemeltető az általános szabályok szerint megőrzi,

- a szerződés nyelvéről: magyar nyelv,

- a természetes személynek minősülő Felhasználó elállási jogáról.

Az Üzemeltető a fenti pontok tekintetében a honlapon fellelhető tájékoztatáson túl az egyes konkrét árakról, díjakról, feltételekről, szabályokról és egyéb lényeges körülményekről papír alapú (vagy a Felhasználó számára hozzáférhető tartós adathordozón) katalógusaiban, termék ismertetőiben, szerződéseiben, tájékoztatóiban is tájékoztatást nyújt a Felhasználó részére, illetve közzé teszi a honlapján.

 

3.3. A megrendelés menete: Felhasználói bejelentkezés felhasználónévvel és jelszóval, termékek, mennyiségek kiválasztása, virtuális kosárba helyezése, fizetési mód kiválasztása, szállítási, számlázási adatok megadása, ellenőrzése, majd a megrendelés gombra kattintás. A megrendelés véglegesítése előtt Felhasználónak mindenkor joga és lehetősége van visszalépni, törölni és elállni az ügylettől. A megrendelés gombra kattintva Felhasználó véglegesíti megrendelését, de megjegyzéssel is elláthatja a megrendelését, amely további jogi lehetőséget biztosít jogai gyakorlására vagy kötelezettségei teljesítésére.

A megrendelést követően a Felhasználó az általa megadott e-mail címre haladéktalanul visszaigazolást kap a megrendelésének minden lényeges adatát feltüntetve.

Az email-ben történő vissza igazolás kézbesítésének hiányát a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége okozhatja. Az e-mail-ben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a megrendelés rögzítését követően.

 

4. A megrendelések feldolgozása

4.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 és 16 óra között, a feldolgozás legkésőbb a megrendelést követő 4. munkanapon megtörténik.

4.2. Felhasználó megrendelése vételár ellenértékének banki átutalással vagy banki számlára történő befizetéssel történő megfizetése esetén a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül kell teljesíteni a számla kézhezvétele után az Üzemeltető bankszámlájára.  Amennyiben 5 munkanapon belül az Üzemeltető bankszámláján a vételár nem jelenik meg, az Üzemeltető jogosult a megrendelést törölni és a vevőt értesíteni.

4.3. Általános Üzemeltetői teljesítési határidő:

- utánvételes esetén a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon belül.

-  banki átutalás, illetve bankszámlára történő befizetés esetén a vételár jóváírását követő 2 munkanapon belül.

Amennyiben a termék nincs raktáron és a teljesítés nem megoldható a fenti határidőben, úgy az Üzemeltető értesíti és tájékoztatja a Felhasználót erről a körülményről és megállapodnak a megrendelés és a teljesítés további részleteiről.

 

5. Szállítás

5.1. Felhasználó a megrendelt és kifizetett termékeket a következő módon tudja átvenni az Üzemeltetőtől vagy harmadik személytől:

- személyes átvétel az Üzemeltető által megjelölt helyen és időtartamon belül,

- fuvarszolgálat igénybevételével (futár költségek a Felhasználót terhelik).

5.2. Felhasználó a megrendelt és utánvéttel kért termékeket a következő módon tudja átvenni az Üzemeltetőtől vagy harmadik személytől:

- személyes átvétel a Üzemeltető által megjelölt helyen és nyitva tartáson belül,

- fuvarszolgálat igénybevételével (futár költségek a Felhasználót terhelik).

Futárszolgálat igénybe vétele esetén Felhasználó tájékoztatást kap az Üzemeltetőtől vagy a Futárszolgálattól a várható kézbesítési időről és a csomag azonosító adatáról.

 

 

6./ Fogyasztói jogok, panaszkezelés, békéltető testület

 

6.1./ Fogalmak

6.1.1. fogyasztó: a Ptk-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó,

 

6.1.2.  vállalkozásazon vállalkozási tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,

 

6.1.3. gyártó:

a) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy

b) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló,

 

6.1.4. forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,

 

6.1.5. termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti erő,

 

6.1.6. szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,

 

6.1.7. árua termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás,

 

6.1.8. eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,

 

6.1.9. egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár,

 

6.1.10. kereskedelmi kommunikációa fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,

 

6.1.11.  forgalmazás: valamely termék vállalkozás által - értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is,

 

 

6.2./ Árfeltüntetési kötelezettség

 

6.2.1. A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.

 

6.2.2. Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

 

6.2.3. Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

 

6.2.4. A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.

 

6.2.5. Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni.

 

6.2.6.  Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

 

6.2.7. Az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó köteles.

 

6.2.8. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett

 

6.3./ Csomagolási kötelezettség

6.3.1. A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék minőségét, könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy mennyiségét.

 

6.3.2.  A termék csomagolására jogszabály további előírásokat határozhat meg.

 

6.3.3. A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó köteles. Ha a gyártó nem tesz eleget a csomagolási kötelezettségének, akkor a forgalmazó köteles pótolni azt.

 

6.3.4. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a csomagolásra vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.

 

 

 

6.4./ Panaszkezelés általános szabályai

6.4.1. A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

 

6.4.2. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

 

6.4.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

6.4.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

 6.4.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

6.4.6. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

 

 

6.4.7. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

 

6.4.8. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

6.4.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 

- a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

-  a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

 - a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

 - a hiba bejelentésének időpontját,

 -  a hiba leírását,

 - szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

 - a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

6.4.10.  Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 

6.4.11. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

6.4.12. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

6.4.13. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

6.4.14. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

6.4.15. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

 

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

 

Fentiek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

 

6.4.16.  Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

A javítószolgálat a kijavítást a 10.4.14. pontban előírtak betartásával köteles elvégezni.

 

 

 

6.5./ Békéltető testület eljárása

 

6.5.1.1. A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

 

 

Megnevezés, elérhetőség:

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület:

 

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.


Levelezési cím:              1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím:                             bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax:                               06 (1) 488 21 86
Telefon:                         06 (1) 488 21 31

Iratleadási időpontok:

hétfő: 8.30-16.30, kedd: 8.30-16.30, szerda: 8.30-16.30, csütörtök: 8.30-18.00, péntek: 8.30-13.30

Tanácsadási időpontok:

hétfő: 12.30-16.30, szerda: 12.30-16.30.

 

 

6.5.1.2. A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti,

 

-      a termék minőségével,

-      a termék biztonságosságával,