Kategóriák

Etikai kódex

 

 

Etikai kódex

 

Tátusné Szántó Ildikó E.V. és képviselői a tevékenységüket megalakulása óta határozottan megjelölt etikai normák és viselkedési szabályok szerint végzik.

 

Az irányelveket az Etikai Kódex tartalmazza. Az Etikai Kódex általános jelleggel határozza meg, hogy a Tátusné Szántó Ildikó E.V. munkatársainak és képviselőinek tevékenységük során milyen emberi és viselkedési szabályokat kell betartaniuk és milyen eljárástól kell, hogy tartózkodjanak. Az Etikai Kódexben leírt elvek és maga a szellemisége is minden képviselő, alkalmazott számára kötelező, akik a Tátusné Szántó Ildikó E.V. külső jogviszonyaiban bármilyen üzleti- és ügyfélkapcsolatban fellépnek, eljárnak.

 

Hiszünk abban, hogy ezek a normák emberi és üzleti értékek is, így hozzájárulnak partnereink elégedettségéhez, üzleti hasznához és egyben megalapozzák, továbbfejlesztik cégünk üzleti jó hírnevét.

 

Meggyőződésünk, hogy ez a kiemelt figyelem, üzleti magatartás partnereinkre nézve csak további előnyös irányba változhatnak a jövőben.

 

A partnerkapcsolat tartalmi keretei mellett az Etikai Kódexszel is minőségi tanúsítványt és garanciát igyekszünk nyújtani azoknak, akik a Puma Tools márkanevet választják.

 

Általános irányelvek

 • Tátusné Szántó Ildikó E.V. tevékenységét a magyar jog szerint bejegyzett és nyilvántartott egyéni vállalkozóként, önálló jogi személyiségként, saját felelősségére végzik.,
 • Tátusné Szántó Ildikó E.V.  kollégái, képviselői üzleti tevékenységüket a tisztesség erkölcsi alapelvének alapján kötelesek gyakorolni,
 • Tátusné Szántó Ildikó E.V. kifejezetten szem előtt tartja a polgári jog alapelveit: a jóhiszeműséget, a kölcsönös együttműködés elvét és a joggal való visszaélés tilalmát,
 • A kollégák tevékenységük folytatása közben kötelesek a gondos, körültekintő eljárásra,
 • Tartózkodunk minden megkülönböztetéstől, különös tekintettel a politikai, világnézeti beállítottságra, a vallásra, bőrszínre, nemre, szexuális beállítottságra, korra, nemzetiségre, vagy fogyatékkal élőkre,
 • Minden eljárásunkban  törekednünk kell a professzionalizmusra, és a mély szakmai tudásra,
 • Tátusné Szántó Ildikó E.V. nem folytat piaci áregyeztető tárgyalásokat,  nem vesz részt olyan tevékenységben, mely megsérti az általános vagy egyedi versenyszabályokat.
 • Maximálisan tiszteletben tartjuk más személy üzleti titkát, nem törekszünk azt tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni
 • Maximálisan törekszünk saját üzleti jó hírnevünk megszerzésére, megtartására, magasabb szintre emelésére,
 • Tátusné Szántó Ildikó E.V. visszautasít minden állami vagy üzleti korrupciót, megvesztegetést, befolyással üzérkedést.

Tátusné Szántó Ildikó E.V. képviselőinek, kollégáinak:

 • A saját termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó kommunikációjukban kerülniük kell a túlzásokat, a megtévesztést, törekedni kell tárgyszerűségre,
 • Minden, az adott ügyletre vonatkozó lényeges tényt és körülményt az ügyfelek tudomására kell hozni,
 • Partnereink részére gondosan kötelesek eljárni és nem tehetnek az eljárásuk szakszerűségében és színvonalában különbséget.
 • Törekedniük kell arra, hogy a partner szerződéses és/vagy méltányolható igényeit teljesítsék a rugalmasság, de egyben szabályszerűség keretein belül,
 • Tartózkodniuk kell versenytársaik termékeinek, szolgáltatásainak ócsárolásától és minősítésétől,
 • Tilos az esetlegesen fennálló gazdasági erőfölénnyel vagy a partner kiszolgáltatottságával visszaélni, tilos indokolatlanul egyoldalú előnyt kikötni, vagy a partnert hátrányos feltételek elfogadására kényszeríteni,
 • A legnagyobb gondosság mellett használhatják a munkáltató ingatlanjai és járműveit, ingóságait,
 • Szerződés-kötésnél, üzleti kapcsolat létesítésénél kötelesek biztosítani az ügyfelek teljes körű informálását, felhívni a figyelmet a kockázatokra,
 • Tátusné Szántó Ildikó E.V. rendszerében található információk, adatok az ügyfeleinktől kapott tájékoztatáson alapulnak, azok valódiságáért a Tátusné Szántó Ildikó E.V. vállalkozás felelősséget nem vállal.

 

Tátusné Szántó Ildikó E.V. az Etikai Kódex előírásainak a megsértését  az eset összes körülményének mérlegelését követően szankcionálja és az esetleg felmerült szükséges változtatásokat elvégzi.

 

 Tátusné Szántó Ildikó E.V. fenntartja a jogot az Etikai Kódexének a módosítására.